Privacy verklaring

Hier vind je de privacyverklaring van True Friend.

Je kunt deze privacyverklaring ook opslaan als PDF bestand: klik hier

1) Bij gebruik van de True Friend Website

True Friend (1) verwerkt uw persoonsgegevens omdat u heeft aangegeven dat uw kind mee wil doen met True Friend en/of omdat u/uw kind(eren) deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier/ meedoen-formulier heeft (hebben) verstrekt.

True Friend kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam van u en uw kind(eren) Adresgegevens van u en uw kind(eren) Telefoonnummer van u en uw kind(eren) E-mailadres van u en uw kind(eren)
 • De naam van de school van (uw) kind(eren)
 • De groep waarin uw kind(eren) op school zit (zitten)
 • De geboortedatum van uw kind(eren)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten/de activiteiten van uw kind(eren) op deze website

2) Bij gebruik van de True Friend App (via App Store of Webversie)

True Friend (1) verwerkt uw persoonsgegevens omdat u heeft aangegeven dat uw kind mee wil doen met True Friend en/of omdat u/uw kind(eren) deze gegevens zelf bij het invullen van de app heeft (hebben) verstrekt.

True Friend kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam van u en uw kind(eren)
 • E-mailadres van uw kind(eren)
 • De plaatsnaam van de school van uw kind(eren)
 • De naam van de school van uw kind(eren)
 • De teksten die uw kind(eren) heeft/hebben ingevuld bij “hobbies” en “wat doe ik het liefst met vrienden”.
 • Het persoonlijk gekozen wachtwoord, dit wordt opgeslagen in een niet leesbare vorm

– Bij het deelnemen aan een zogenoemde Challenge:

 • De oplossing van de Challenge (indien van toepassing)
 • De tekst van het verslag
 • De door deelnemers zelf geüploade foto/foto’s
 • De waardering van de Challenge in aantal sterren

3) Bijzondere en/óf gevoelige persoonsgegevens die True Friend verwerkt

De gegevens van uw kind(eren) worden niet verwerkt, tenzij wij toestemming hebben van u als ouder/ voogd. Deze toestemming dient u bij aanmelding samen met uw kind te geven. Indien u toestemming geeft worden de bovenstaande gegevens tezamen opgeslagen in een profiel, gekoppeld aan het apparaat waarop de app wordt gebruikt. U dient dan tevens aan te geven of u akkoord gaat met het maken en delen van foto’s/filmpjes van uw kind(eren) en het gebruikmaken van de True Friend App door uw kind(eren).

*1 True Friend is een samenwerkingsverband binnen/met uw gemeente, uitgevoerd door Ubachs Full Contact
Communications BV, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09147306

Waarom True Friend de gegevens nodig heeft

True Friend verwerkt uw persoonsgegevens om u/uw kind schriftelijk te kunnen benaderen in het kader van True Friend of om (telefonisch) contact met u of uw kind op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Uw gegevens worden uitsluitend voor het True Friend Secretariaat gebruikt, denk daarbij aan:

 • Het registreren van aanmeldingen
 • Contact over de laatste ontwikkelingen
  • Zoals bijvoorbeeld over aanstaande evenementen en Challenges
 • Tevredenheidsonderzoek
 • De foto’s zijn alleen toegankelijk voor de deelnemers zelf en worden bewaard zodat de deelnemers zelf terug kunnen kijken naar hun True Friend avonturen

Het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt worden tijdelijk opgeslagen in logbestanden voor het functioneren van de website/app. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek – en klikgedrag op de website en het technisch functioneren van de website en app. True Friend gebruikt deze informatie om de werking van de website/app te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Hoe lang True Friend de gegevens bewaart

True Friend bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard nadat u/uw kind heeft aangegeven niet meer mee te doen met True Friend dan wel nadatuw/uw kind een jaar inactief blijkt te zijn op website en app.

Delen met anderen

De gegevens van u en uw kinderen worden zeer beperkt met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.. Hooguit wordt de naam van uw kind(eren) met de contactpersoon van uw school gedeeld, zodat hij/zij kan checken wie zich al heeft aangemeld voor True Friend en de bijbehorende Challenges, en ervoor kan zorgen dat de kinderen de fysieke uitnodigingen en materialen ontvangen.

Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. True Friend blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door True Friend en hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens sturen naar bericht@true-friend.nl. Het secretariaat van True Friend zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationaal toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen

True Friend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde verwijzing tegen te gaan. De website van True Friend maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door True Friend verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het secretariaat van True Friend via bericht@true- friend.nl.

www.true-friend.nl is een website van Ubachs Full Contact Communications BV. Ubachs Full Contact Communications BV is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres/Postadres: Berg en Dalseweg 7, 6521 JA Nijmegen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09147306
Telefoon Ubachs: 024-3826655
E-mailadres: info@ubachsfullcontact.nl
Mobiele nummer True Friend: 06-18651205
E-mailadres True Friend: bericht@true-friend.nl