Opdracht 7

Reken hier het wachtwoord uit. Het wachtwoord bestaat uit 4 cijfers.