Opdracht 5

Bekijk de foto en vul daarna de jaartallen in.

Tip: ga naar de plek waar deze foto is gemaakt.